Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

OndraTřídění odpaduŽivotní prostředí

Víte, co patří do elektroodpadu?

Víte, co patří do elektroodpadu?

Pokud poctivě třídíte odpad, nejspíš se vám doma vyskytne řada věcí, kterou do běžné popelnice podle pravidel třídění odpadu zkrátka hodit nemůžete. Patří tam také elektrospotřebiče, které se po tom, co doslouží, označují jako elektroodpad. Co patří do elektroodpadu?

Co je elektroodpad?

Pod pojem elektroodpad spadají všechny vysloužilé a vyřazené elektrospotřebiče, kterým už žádný opravář nepomůže a nemají žádné jiné využití. Všechen tento elektroodpad podléhá tak zvanému zpětnému odběru. To znamená, že prodejna s elektronikou má povinnost od vás vysloužilý výrobek odebrat. Protože je to však technicky nerealizovatelné a obchodník pro tuto službu většinou nemá prostory, obvykle vás z důvodu nedostatku místa odkáže na konkrétní místo, kam můžete vaši vysloužilou pračku nebo ledničku odvézt. Ve většině případů se bude jednat o nejbližší sběrný dvůr nebo o popelnici na elektroodpad.

Co patří do elektroodpadu? Řadí se tam vysloužilá bílá elektronika (ledničky, pračky, myčky), malé elektronické přístroje (mobil, fén, kulma, mixér), různé zahradní sekačky, kávovary, stará televize, vysloužilý počítač a tak podobně. Je nutné dodat, že do elektroodpadu patří také baterie a LED žárovky a zářivky.

Kam vyhodit žárovku
Kam vyhodit žárovku

Proč je sběr elektroodpadu důležitý?

Co patří do elektroodpadu už víme a teď si pojďme říct, proč jsou činnosti jako  sběr elektroodpadu a recyklace elektroodpadu tak důležité. Je tomu tak z řady důvodů:

  • Vysloužilý elektroodpad někam vyhodit musíme. Obyčejná popelnice pro to není nejvhodnější, a to nejen kvůli nedostatku místa.
  • Elektroodpad obsahuje pro zdraví a životní prostředí škodlivé látky, jako například rtuť ze zářivek nebo freony z ledniček. Proto se musí s tímto odpadem nakládat speciálně.
  • V neposlední řadě obsahuje elektroodpad spoustu znovu využitelných materiálů (plasty, sklo a cenné kovy), které by bylo škoda nechat jen tak povalovat na skládkách.

Vysloužilý elektroodpad se nesnažte recyklovat svépomocí. Vcelku jej odvezte do sběrného dvoru nebo na jiné sběrné místo, kde bude elektroodpad odborně zlikvidován. To znamená rozebrán, budou z něj odstraněny škodlivé látky a bude s nimi naloženo s ohledem na lidské zdraví a životní prostředí.

Kam s elektroodpadem?

V otázce likvidace elektroodpadu máte celkem tři možnosti, kam můžete vysloužilé elektrospotřebiče odvést, a to:

  • do červeného kontejneru na drobný elektroodpad,
  • do sběrného dvora,
  • můžete využít možnost zpětného odběru v prodejnách s elektro zbožím. 

Kontejnery na drobný elektroodpad mají červenou barvu a umisťují se na místa společně s jinými kontejnery. Vzhledem k jejich omezené velikosti nejsou určeny pro velké spotřebiče. Do kontejneru na elektroodpad tedy patří veškeré drobné vysloužilé elektrozařízení s maximálními rozměry 51x36x40 cm. Jedná se o kalkulačky, sluchátka, mobilní telefony, mixéry, fény, elektrické hračky a tak podobně .

Naopak tam nepatří televizory, monitory, zářivky a úsporné žárovky (z toho důvodu, že se může sklo rozbít a pak ztížit manipulaci s elektroodpadem). Také tam nepatří zdravotnický materiál, komunální odpad nebo bio odpad.

Vysloužilý elektrospotřebič můžete odevzdat také v každé prodejně s elektronikou. Podle zákona vám jej musí obchodník vzít zdarma. V praxi to ale vypadá spíše tak, že v případě větších elektrospotřebičů vás obchodník z důvodu nedostatku místa na své prodejně odkáže na konkrétní místo, kde můžete elektrospotřebič odevzdat.

Sběrný dvůr je tak nejjednodušší možnost, jak se elektroodpadu zbavit. Přivézt tam můžete vše najednou, kromě ledniček, praček a televizí také LED žárovky, které by se mohly hozením do červeného kontejneru rozbít.

Jak probíhá recyklace elektroodpadu?

Vytříděný elektroodpad čeká další cesta. Přístroje se demontují většinou ručně. Profesionálně se z nich odstraní škodlivé látky, vytřídí se materiály, které se mohou znovu použít někde jinde nebo pro výrobu nových přístrojů. Oddělí se plast, sklo, hlavně pak kovy. Elektroodpad obsahuje železo, hliník, měď i vzácné kovy, jako je zlato platina nebo palladium.

„Materiál, jako je sklo a kov po recyklaci netrpí sníženou kvalitou a jde znovu dobře použít. Například z recyklovaného skla se vyrábějí obrazovky. Vytříděné kovy pak nejčastěji putují do továren na výrobu kabelů a elektroniky.”

Zvláštní pozornost je věnována recyklaci ledniček, které obsahují nebezpečné freony, a proto se třídí na speciální hermeticky uzavřené lince. Zvláštní manipulaci vyžadují i elektrospotřebiče, které obsahují jedovatou rtuť. I proto není doporučeno tyto elektrospotřebiče rozebírat svépomocí.

Co nepatří do elektroodpadu?

Do elektroodpadu nepatří komunální odpad, bio odpad nebo jiný odpad, který svým odpadem patří do kontejneru na plasty, sklo nebo papír.

Co se děje s elektroodpadem?

Po tom, co se elektroodpad sveze na sběrné místo, putuje na třídící linky, kde je rozebrán. Odstraněny jsou škodlivé látky a jeho jednotlivé materiály jsou roztříděny a určeny k dalšímu použití.

Co patří do drobného elektroodpadu?

Do drobného elektroodpadu patří elektrozařízení, jako jsou elektronické hračky, mobily, fény, kalkulačky, mixéry, baterky, a tak podobně. Toto zařízení by nemělo obsahovat sklo, které by se hozením do kontejneru mohlo rozbít.

Jak se zbavit elektroodpadu?

Máte hned několik způsobů, jak se zbavit elektroodpadu. Nejsnazší cestou je odvést elektroodpad do vašeho nejbližšího sběrného dvora. Drobnější zařízení můžete vyhodit do kontejneru na elektroodpad, odevzdat jej můžete v elektro prodejně, kde platí povinnost zpětného odběru.

Jak se má správně nakládat s elektroodpady?

Vysloužilý elektroodpad se nesnažte recyklovat svépomocí. Vcelku jej odvezte do sběrného dvoru nebo na jiné sběrné místo, kde bude elektroodpad odborně zlikvidován. To znamená rozebrán, budou z něj odstraněny škodlivé látky a bude s nimi naloženo s ohledem na lidské zdraví a životní prostředí.