Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

Ostatní

Kam nesmím s detektorem kovů 2024: těmto místům se vyhněte!

Kam nesmím s detektorem kovů 2024: těmto místům se vyhněte!

Legislativa kolem hledání s detektorem není jednoduchá. V Čechách i v zahraničí musíte myslet na pár pravidel. V některých zemích je používání tohoto přístroje zcela zakázané a můžete se kvůli tomu dostat do křížku se zákonem. Proto se musíte před cestou na dovolenou ujistit, jestli tam můžete hledat poklady. Ale s těmi je to trochu složité i v Čechách.

Obecně můžete hledat své vlastní předměty a na svém vlastním pozemku. Jakmile jdete na soukromý nebo veřejný pozemek, musíte nalezené předměty odevzdat. Všechny poklady musíte správně odevzdat. Podívejte se, kam nesmám s detektorem kovů.

Archeologické vykopávky

Archeologická naleziště jsou samozřejmě zakázaná, pokud nemáte písemný souhlas. Můžete zničit historické artefakty, což může velmi negativně ovlivnit naše vnímání historie. To ale není jediné místo, kde je hledání jednoduše zakázané, a to i v České republice. Povolení byste si měli zařídit také na dalších místech, např.:

  • chráněné krajinné oblasti (CHKO),
  • kulturní památky (hrady, zámky, kostely atd.),
  • veřejná místa (parky, pláže, náměstí ad.).
Muž s detektorem kovu

Soukromé pozemky

Na soukromém pozemku můžete hledat, ale musíte mít souhlas majitele. Cokoli, co na pozemku najdete, abyste také měli majiteli odevzdat. Možná budete mít štěstí a dokonce dostanete nějaké nálezné. Bez povolení můžete porušit zákon. Nejen, že někomu vniknete na soukromý pozemek, ale také ho připravíte o jeho majetek. Všechno, co se nachází na jeho zahradě, v lese nebo jinde, je jeho soukromý majetek.

Zahraničí

V Čechách jsou možná podmínky náročné, ale v zahraničí jsou mnohdy ještě horší. Některé státy zcela zakazují používání detektoru. Kam nesmím s detektorem kovů v zahraničí? Podívejte se na přehled nejoblíbenějších států, ve kterých je hledání omezeno nebo zakázáno.

Franciezákaz všude kromě pláže
Německopovoleno jen s licencí
Norskopovoleno s nutností vše odevzdat
Turecko, Švýcarsko, Švédsko, Španělsko, Malta, Izraelúplný zákaz