Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

OndraTřídění odpaduŽivotní prostředí

Kam patří krabice od mléka a další nápojové kartony?

Kam patří krabice od mléka a další nápojové kartony?

„To se ještě prodávalo mléko v sáčku. Ten se často roztrhl, a pak to v obchodě příšerně zapáchalo.“ Takovou vzpomínku na obaly od mléka má nejeden člověk narozen před rokem 1989. Právě kvůli těmto nevhodným vlastnostem vytlačily pytlíky na mléko podstatně praktičtější tetrapakové nápojové kartony. Trvanlivé mléko nyní v jiném obalu dnes již nekoupíte. Víte ale, kam patří krabice od mléka, jakmile je prázdná? Kam vyhodit krabici od mléka i jiné praktické věci se dozvíte v tomto článku.

Nápojový karton od mléka není jen karton

První patent na obal podobný tomu tetrapakovému, jak ho známe dnes, byl udělen již v roce 1915. O třicet šest let později vznikla ve Švédsku pod vedením Rubena Rausinga firma Tetrapak, která začala vyrábět stejnojmenný produkt tak, jak ho dnes spolu s mlékem či jiným nápojem běžně kupujeme.

Nenechte se ovšem zmást názvem. Ačkoliv nápojový karton tvoří opravdu ze 70-85 % karton, jsou jeho nedílnou součástí i jiné složky. Nápojový karton patří mezi tak zvané kombinované obaly, to znamená, že je složený z více materiálů. Nápojové kartony jsou kromě jiného vždy tvořené z kvalitního papíru a plastové vrstvy, a proto na obalu najdete značku (recyklační symbol) C/PAP. Až budete zjišťovat, kam vyhazovat tetrapak, narazíte na informaci, že tetrapakový obal se skládá ze šesti vrstev, přičemž každá z nich plní nějakou funkci. Podle počtu vrstev se tetrapak dělí na dva typy – aseptický pro trvanlivé potraviny a neaseptický pro výrobky pasterizované. První zmíněný má celkem 6 vrstev, a to 1 vrstvu kartonu, 1 vrstvu hliníku a 4 vrstvy polyetylenu. Neaseptický obal je složen pouze ze 4 vrstev. Není v něm totiž obsažen hliník a má pouze 3 vrstvy polyetylenu.

Papír zajišťuje pevnost. Polyetylen je nepropustný pro vodu i mikroorganismy, zajišťuje tedy, nejen to, že tekutina obalem neproteče, ale rovněž nápoj chrání před vnější kontaminací. Hliník poskytuje ochranu před světlem, kyslíkem a bakteriemi. Tyto nápojové kartony zkrátka udrží svůj obsah v bezpečí. Že se opravdu jedná o obal z tetrapaku zjistíte, najdete-li na něm označení C/PAP nebo recyklační číslo 81 či 84.

Tetrapak třídění, aneb co před tříděním tetrapaku udělat?

  • Pečlivě tatra pak obal vymyjte, abyste zamezili vzniku plísní a kvasinkám.
  • Z krabice odstraňte plastové víčko.
  • Nápojový karton zmáčkněte či sešlápněte, aby zabíral co nejméně místa.

Jakmile tyto kroky splníte, je karton od mléka připraven na třídění. Vyhněte se pálení tetrapaku v kamnech, nedokonalým spalováním byste mohli uvolnit do ovzduší těžké kovy a jiné škodlivé látky.

Co všechno jsou nápojové kartony?

Pod pojmem nápojový karton nebo také tetrapac si můžete představit především krabice od mléka. Právě krabici od mléka si lidé s nápojovým obalem tetrapak spojí nejvíce. V těchto nápojových obalech však koupíte také kefír, smetanu na vaření, smetanu ke šlehání, džusy, dětská pití známá jako „fruka”, dále třeba levná krabicová vína. Je toho mnohem více, to je však výčet toho nejběžnějšího, co lze v nápojových kartonech zakoupit. Vzhledem k této obsáhlosti by byla škoda nápojové kartony házet do klasické popelnice, kde jejich recyklace už není možná.

Kam patří tetrapak?

Právě kvůli vysokému obsahu celulózy, obnovitelného přírodního zdroje, obsažené v kartonu se z tetrapaku stává jeden z nejekologičtějších obalů. Jeho použití jako obalového materiálu vyprodukuje o 60 % méně skleníkových plynů než užití sklenice a 54 % méně než plechovky. Správné třídění je u krabice od mléka proto ještě důležitější než u jiných obalů. Pokud totiž krabici vyhodíte do směsného obalu, přijdeme o cenné suroviny, které je možné recyklací získat.

Možností, jak se ekologicky zbavit tetrapaku je několik:

  1. Tetrapak nápojové kartony můžete vyhodit do oranžového kontejneru.

  2. Lze odvézt do sběrného dvora.

  3. V některých obcích je možné krabice od mléka vyhodit do kontejneru na plast nebo papír, které jsou označeny oranžovou nálepkou.

  4. V určitých obcích je vyhrazen termín, v němž sváží speciální dodávka tetrapak uložený v oranžových pytlích.

Třídění tetrapaku se v rámci obcí značně liší. Ačkoliv se Česká republika začala osazovat oranžovými kontejnery již v roce 2003, přesto je mnoho míst, která tuto nádobu postrádají. Obce tento problém řeší individuálně. Krabice od mléka můžete vhodit do kontejneru na plast nebo papír, pokud je označen oranžovou nálepkou. V některých obcích je možné si na tamějším úřadě vyzvednout speciální oranžový pytel, do něhož se použitý tetrapak ukládá. Obvykle je pak určen jeden den v měsíci, během něhož probíhá svoz právě těchto pytlů. Informace o tom, jakým způsobem probíhá recyklace tetrapaku v místě vašeho bydliště, získáte buď přímo na obecním úřadě, nebo u firmy, která třídění krabic od mléka a jiných nápojů zajišťuje.

V jakém stavu vyhazovat nápojové kartony, aby je šlo co nejefektivněji znovu zužitkovat?

U nápojových kartonů je více než kde jinde podstatné nejen to, že třídíte, nýbrž hlavně to, jak třídíte. Pro maximálně efektivní recyklaci tetrapak kartonů je velmi důležitá jejich čistota. Bohužel často se stává, že nápojový karton putuje do určené popelnice i se zbytky jídla a pití. Zbytky začnou uvnitř kartonu plesnivět a plísně obal znehodnotí. Je potřeba vědět, že vypírání nápojových kartonů je velmi složitým a finančně nákladným procesem. Přesto se z obalů daří získat cenná celulózová vlákna. Ale v případě, kdy je obal postižen plísní, je vstupní hodnota obalu pro recyklaci už podstatně snížena a výsledek už není tak dobrý.

Není zde ale potřeba pracně nápojový karton vymývat před tím, než jej vyhodíte. I když i tímto přispějete k efektivnější recyklaci. Úplně však postačí, když před vyhozením nápojový karton dokonale vyprázdníte. To znamená, že se v něm nebudou nacházet zbytky mléka, džusu či jiných nápojů.

Ani umělohmotný uzávěr nápojového obalu vás nemusí extra zaměstnávat. Po tom, co nápojový karton sešlápnete, plastové víčko mu vraťte zpátky, tedy celý nápojový karton i s plastovým víčkem vyhoďte do určené popelnice. Přítomnost plastových víček není na škodu. Při recyklaci budou odstraněna.

Tetrapak teď a pak aneb jak se recykluje

Jestliže jste vyhodili krabici od mléka či jiného nápoje do sběrné nádoby na plast, je nápojový karton ze směsi plastů ručně vytříděn. Následně je slisován do balíků a odvezen do papíren ke konečnému zpracování.

V papírnách se krabice rozmixují ve vodní lázni a získaná vysoce kvalitní papírová vlákna se použijí pří výrobě nových papírových produktů. Oddělený hliník a polyetylén je použit jako palivo pro výhřev páry v samotné papírně, v cementárnách nebo jsou zpracovány na další výrobky.

Tetrapak lze po třídění využít taky k výrobě stavebních a izolačních desek. Ve specializovaných firmách se rozdrtí, vyperou, usuší a po tomto procesu se z nich při vysokých teplotách vylisují desky.

Nejčastější dotazy

Patří krabice od mléka do plastů?

Krabice od mléka se řadí mezi nápojové kartony, pro které je vyhrazený speciální oranžový kontejner. Ačkoliv množství těchto kontejnerů od roku 2003 značně vzrostlo, pořád se najdou místa, kde oranžový kontejner na nápojové kartony chybí. V tomto případě vás to může svádět vyhodit krabici od mléka do plastů. To je možné, ale pouze za předpokladu, že kontejner určený primárně na plasty na sobě má oranžovou nálepku, která toto povoluje. Tedy ne každá popelnice na plasty je určena pro vyhazování nápojových kartonů.

Patří krabice od mléka do papíru?

Stejná pravidla platí u pro kontejnery primárně určené na papír. Nápojové kartony lze do nich vyhodit jedině v případě, že to povoluje na nich nalepená oranžová nálepka. Pokud v místě vašeho bydliště nemáte oranžový kontejner ani kontejner na plasty či papír, který by toto povoloval, můžete nápojové kartony vyhazovat do speciálních oranžových pytlů, které se každý měsíc svážejí nebo můžete tetrapak kartony odvézt do sběrného dvora.

Co vyrobit z krabice od mléka?

Osudem použité krabice od mléka však nemusí být pouze recyklace. Vyrobit z ní můžete řadu věcí, například peněženku, stojan na tužky nebo budku pro ptáky. Krabici od mléka lze oblepit papírem nebo natřít barvou.
Budku pro ptáky vyrobíte jednoduše.
1. Krabici od mléka ozdobte dle vlastní fantazie, přitom zvolte takový způsob, který vydrží i deštivé počasí.
2. Asi pět centimetrů od dna krabice vyřežte otvor pro ptáky (pouze na jedné straně krabice).
3. Do spodní části krabice nasypejte zrní a krabici od mléka připevněte na větev stromu tak, abyste budku mohli případně pozorovat z okna.

Mohlo by vás dále zajímat: