Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

OndraTřídění odpaduŽivotní prostředí

Kam vyhodit plechovky

Kam vyhodit plechovky

Plechovky, konzervy a jiné kovové obaly potravin a kosmetiky (léčiv) tvoří běžný obsah nákupního košíku. Ale kam s obaly po tom, co jejich obsah spotřebujete? Kam patří plechovky? Nejčastějším řešením je vyhodit je do běžné popelnice, tedy do směsného odpadu. Tím ničemu neuškodíte, ale také nepřispějete. Hliník a jiný kov se také dá třídit podobně jako plasty, sklo a papír.

Co jste o hliníku možná nevěděli?

Hliník se přirozeně vyskytuje v přírodě, respektive v kamenci. Průmyslově se však hliník získává z bauxitu asi od roku 1859. Výroba hliníku je velkou zátěží pro životní prostředí. Pro představu při zpracování 4 tun bauxitu vzniknou až 3 tuny odpadu, který je částečně i toxický. Tento odpad se ukládá na skládkách nebezpečného odpadu nebo se spaluje. Ani recyklace hliníku není příliš ekologická, přesto má smysl hliník vracet do oběhu.

Hliník je velmi oblíbený materiál v obalovém průmyslu

I přes všechny potíže s výrobou a recyklací hliníku, je tento lehký kov v obalovém průmyslu stále široce používán. Jeho dobré vlastnosti totiž dokážou zastínit obrovskou zátěž životního prostředí. Hliník je velice odolný vůči korozi, dobře kujný a pevný. Díky tomu dokáže perfektně ochránit svůj obsah, zároveň je ovšem opravdu lehký.

V obalovém průmyslu se samotný hliník často kombinuje s jinými materiály, a to buď pro vyšší ochranu potravin nebo kvůli zastaralým výrobním postupům (najdete ho například v obalu od másla, od žvýkaček). Pro odlišení hliníku od ostatních materiálů je dobré mít na paměti následující:

  • Hliník je možné snadno trhat.
  • Po jeho zmuchlání se mačká a není schopen se plně vrátit do svého původního tvaru.
  • Nereaguje na magnet.

Jakmile nápojový obal reaguje na magnet, pak sice není čistě z hliníku, příměsí jsou však kovy, jež lze recyklovat stejně jako hliník. V tomto případě tedy můžete postupovat podle následujících rad.

Co patří do popelnice na tříděný kovů?
Co nepatří do popelnice na třídění kovů?

Plechovky recyklace aneb jak třídit plechovky?

Kam vyhodit plechovky od piva a jiné kovové obaly? Recyklační symbol v podobě trojúhelníku z šipek a číselným označením určuje, zda je možné daný obal vytřídit. Pro kovové odpady se musí číslo pod trojúhelníkem pohybovat mezi 40-49. Pokud obal odpovídá těmto podmínkám, pak je možné s ním udělat následující:

  • Vyhodit ho do odpovídajícího kontejneru.
  • Odnést do sběrného dvora.
  • Odnést do výkupny druhotných surovin (na hliníku nijak zvlášť nezbohatnete, je to ale jedna z cest, jak hliník recyklovat).

Kontejner na hliník a jiné kovy má šedou barvu. Pokud u vás v obci kontejner na plechovky nenajdete, nedivte se. Třídění plechovek a jiných kovových obalů není v ČR tolik efektivní, jak by bylo potřeba. Třeba i kvůli tomu, že plechovky od piva a jiných nápojů nejsou u nás zálohované. Větším problémem jsou však chybějící kontejnery. Někdy je řešením kombinovaný sběr plechovek s plasty nebo s nápojovými kartony. V takovém případě je popelnice na plast označena symbolem, který umožňuje vhazovat kovy do plastů. Zda tuto možnost nabízí i vaše obec, zjistíte na jejích webových stránkách či se můžete informovat telefonicky na obecním úřadu. Recyklace plechovek má rozhodně smysl.

Kam vyhodit plechovky od sprejů?

S plechovkami od sprejů je to složitější. Tento odpad je totiž kategorizován jako nebezpečný, protože hrozí jeho vznícení, nelze ho proto vyhodit do kontejneru na hliník. V tomto případě lze zcela vyprázdněnou plechovku od spreje odnést do sběrného dvora.

Plechovky od sprejů zaneste do sběrného dvora

Recyklace plechovek: Jak to probíhá?

Recyklace plechovek je technologicky náročný proces, při němž vzniká mnoho odpadních látek. Fólie, z níž jsou plechovky vyrobené, je příliš tenká. Není možné ji tavit běžným způsobem, jelikož by shořela. Plechovky se tedy buď zbaví barev, rozdrtí na hliníkový prášek a použijí se jako redukční činidlo při výrobě oceli nebo se lisují do větších kusů tzv. ingotů, a následně se jako celek taví. Zpracováváním hliníkového odpadu se v České republice zabývá Kovošrot Moravia a Alutherm.

Kovový odpad z šedých kontejnerů se sveze, a na dotřiďovací lince se nejdříve ručně roztřídí. V této fázi se odstraňují všechny nekovové předměty. Případně se odděluje plast od kovu, pokud tyto dva materiály sdílí žlutý kontejner. Pás následně pokračuje k magnetickým separátorům, které na základě magnetismu oddělí železné předměty. Hliník magnetický není, my tedy budeme dále sledovat jeho cestu. Na dalším stanovišti se díky vířivým proudům oddělí hliník. To, co zbude po tomto kroku, se obvykle již dále netřídí a likviduje se.

Kam vyhodit plechovky od barev?

Plechovka od piva naši hlavu nezaměstná tolik jako plechovka barvy. Kam se zbytkem barev? Protože jde barvy z plechovek vymýt jen těžko a navíc voda, kterou plechovku vymyjete, je toxická, ani se o to nepokoušejte. Pokud barvu už nepotřebujete, i s plechovkou ji vhoďte do kontejneru na nebezpečný odpad (má červenou barvu) nebo ji odneste do sběrného dvora.

Kam vyhodit konzervy?

Plechovka od piva není jediným odpadem, se kterým byste měli zamířit k šedému kontejneru. Vyhodit tam můžete všechny konzervy s výjimkou těch, které skrývají nebo skrývaly nebezpečný odpad.