Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

DomácnostOndra

Kniha do vlaku aneb když cesta vlakem uteče jako voda

Kniha do vlaku aneb když cesta vlakem uteče jako voda

Každý se alespoň jednou ve vlaku snažil zkrátit si dlouhou cestu čtením knihy. Ti, kteří četbu ve vlaku praktikují opakovaně, by jistě ostatním doporučili výhody této činnosti. Mezi ně patří skutečnost, že vám cesta vlakem uteče rychleji i fakt, že si skrz zajímavé stránky rozšíříte své obzory. Ten, kdo si knihu do vlaku zapomene doma, může využít knihu z nádražní knihovny. Projekt Kniha do vlaku přináší potěšení všem knihomolům i těm, kterým třeba došla baterka v mobilu a chtějí svou mysl něčím zaměstnat.

Co je Kniha do vlaku?

Kniha do vlaku je projekt mikulovské knihovny, který vznikl v roce 2014. Konkrétně za ním stojí paní Ilona Salajková, která v mikulovské knihovně na projektu pracovala společně se svým týmem. Projekt Kniha do vlaku je bezplatná služba knihoven po celé České republice, které na nádražích po domluvě se společností České dráhy zřizují malé knihovny pro cestující a vůbec pro všechny, kteří mají cestu kolem. Projekt si vysloužil zvláštní ocenění soutěže Kniha roku 2015 (toto ocenění se uděluje za zásluhy o rozvoj knihovnických a informačních služeb v obcích a funguje v kategoriích „základní knihovna” a „významný počin”). Hlavně si však získal oblibu i u dalších knihoven, které si z té mikulovské vzaly příklad.

Jak funguje Kniha do vlaku?

Funguje na principu bezplatného půjčování knih. Z regálu s knihami, pokud je v čekárně k dispozici, si mohou cestující půjčit jakoukoliv knihu. Přitom nemusí nic platit ani se registrovat. I přesto, že knihu do vlaku zajišťují cestujícím knihovny, jedná se o vyřazené knihy. Projekt Kniha do vlaku může být koneckonců odpovědí na vaši otázku „kam se starými knihami?”. Projekt je důkazem toho, že staré a nepotřebné knihy nemusí nutně končit v popelnici. Samozřejmě pro ně existuje i řada dalšího využití.

Zájemci o knihu do vlaku si mohou z regálu jakoukoliv knihu vzít a ihned se pustit do čtení, čímž si výrazně zkrátí například čekání na zpožděný vlak. Pokud je kniha nadchne, nemusí se s ní loučit, když nastane čas odjezdu. Projekt naopak nabádá cestující k tomu, aby si knihu vzali i do vlaku a nechali se unést jejím příběhem. Co s přečtenou knihou v cílové stanici? Je možné, že čekárna cílové stanice bude taktéž zapojena do projektu Kniha do vlaku a tudíž můžete knihu vrátit tam. Knihu můžete vrátit do jakékoliv knihovny projektu nebo si ji můžete odnést domů nebo ji někomu darovat. Sami můžete knihovničky na nádraží obohatit o vaše nepotřebné knihy, které by vám doma jen zabíraly místo.

Nutná spolupráce se společností České dráhy

Knihy do vlaku cestujícím zajišťují knihovny, které projektu fandí a rozhodly se do něj zapojit. Protože se však jedná o instalaci knihoven/regálů v čekárnách ČD, tedy v cizím objektu, je spolupráce se společností České dráhy nutná. Už na samotném začátku si tvůrci tohoto projektu stanovili cíl – dostat knihy na všechna nádraží v zemi. To se díky jeho oblíbenosti daří a projekt má celorepublikový rozsah. Vůbec první tato knihovna vznikla na mikulovském nádraží, kde se testovala půl roku.

Zpočátku se tvůrci projektu báli vandalů, ukázalo se však, že obavy nejsou na místě. Projekt si získal vesměs kladné ohlasy a nadšení nejen cestujících, nýbrž i pracovníků ČD. Proto nic nebránilo tomu, aby se začal projekt rozrůstat i do dalších stanic. Například na mosteckém nádraží se okamžitě po umístění rozebralo až 45 svazků (z 272 dodaných). Aktuálně existuje téměř stovka nádražních knihoven, které nesou název Kniha do vlaku. Do projektu zapojené knihovny zajišťují instalaci a zabezpečení knihovniček ve svém městě, také doplňují další knihy, dohlížejí na ně a starají se o úklid v místě knihovničky. 

Otevření nového místa v Hradci Králové

Jaký cíl má projekt kniha do vlaku?

Inspiraci pro vznik projektu našla paní Salajková v již existujících knihobudkách a veřejných knihovnách, které fungují na podobném principu – tedy na bezplatném půjčování knih bez nutnosti registrace nebo vrácení knihy na stejném místě.

  • Kniha do vlaku má za cíl popularizovat četbu a knihy,
  • najít vhodné umístění a využití pro nepotřebné knihy, kterých je vždy dostatek,
  • rozšířit služby spolupracujících knihoven,
  • stmelovat lidi, kteří o knihy mají zájem.

Kniha do vlaku mapa

Pokud byste chtěli zjistit, zda také vaše nádraží nabízí knihy do vlaku, neexistuje snazší způsob, než se po regálu s knihami poohlédnout přímo na místě. Knihovnu nelze přehlédnout. Ohledně umístění nádražních knihovniček vám napoví také speciální mapa.

Mohlo by vás dále zajímat:

Jak poznat vzácnou knihu?

Knihubudky

Kam se starými knihami?