Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

OndraŽivotní prostředí

Znáte projekt MOJE CO2?

Znáte projekt MOJE CO2?

Projekt MOJE CO2 je mobilní aplikace, která může každému z nás pomoci se snížením uhlíkové stopy. Mobilní aplikaci vyvinul odborný tým společnosti CI2, o. p. s, která se zaměřuje na udržitelný rozvoj a jeho osvětu.

Aplikace MOJE CO2 pomáhá tomu, kdo ji má a kdo má o snižování uhlíkové stopy zájem, snižovat a šetřit spotřebovávanou energii. Na osobní úrovni podává přehled o tom, jaká je uhlíková stopa konkrétního uživatele při jeho běžných činnostech. Hlavní část projektu, která se zaměřuje na výpočet spotřebované energie, je rozdělena na několik sekcí, a to DOPRAVA, BYDLENÍ a ŽIVOTNÍ STYL. V těchto jednotlivých sekcích si můžete spočítat, jak moc zatěžujete životní prostředí například při cestě do práce, nákupem jídla nebo běžným provozováním domácnosti.

Aplikace nabízí i jednotlivé tipy na úsporu, kterými se můžete při snižování dopadu vašich činností na planetu Zemi inspirovat. Tady se například dozvíte, že:

  • Také vaše strava má svou uhlíkovou stopu a že ve velikosti uhlíkové stopy jídla hraje klíčovou roli maso a jeho podíl ve vaší stravě.
  • V případě, že nemůžete vaši uhlíkovou stopu snížit, můžete ji alespoň kompenzovat, například výsadbou stromů.
  • Jízda na kole je lepší nejen pro fyzičku, nýbrž i pro životní prostředí.

Mobilní aplikace MOJE CO2 nabízí registrovaným uživatelům možnost uložit si nebo sdílet své výsledky nebo možnost srovnat své výsledky s jinými uživateli. Je vidět, že snižování nebo kompenzování uhlíkové stopy může být i zábava.

O společnosti CI2, o. p. s

Společnost CI2, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která cílí na udržitelný rozvoj a jeho osvětu. Společnost sleduje indikátory udržitelnosti a stanovuje uhlíkové a ekologické stopy. Jejím posláním je zájem o klimatické změny rozšířit na pokud možno co nejvíce lidí a jde na to strategicky. Společnost pořádá nejrůznější vzdělávací programy, besedy a konzultace pro širokou veřejnost, vzdělávací instituce, veřejnou správu i soukromou sféru. Praktikuje publikační činnost, nabízí poradenské služby a může se chlubit řadou projektů, které se snaží o to, aby nikomu nebyly probíhající klimatické změny lhostejné. Kromě mobilní aplikace MOJE CO2, můžeme zmínit i další, jako:

  • program Offsetujeme CO2,
  • program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2,
  • soutěž ZELENÁ INFORMACÍM.

 Co je uhlíková stopa?

Pojem uhlíková stopa úzce souvisí s klimatem Země. To se vlivem skleníkových plynů zhoršuje. Emise skleníkových plynů lze podle jejich vlivu přepočítat na ekvivalent oxidu uhličitého (CO2) – odtud tedy pojem uhlíková stopa. Uhlíková stopa se přitom může týkat jedince, jeho činností nebo výrobků a procesů, při kterých vznikají. Jakou uhlíkovou stopu zanecháte, když na dovolenou poletíte letadlem nebo když si dáte pořádný hovězí steak, to vám může vypočítat kalkulačka uhlíkové stopy.

  • Věděli jste, že průměrná uhlíková stopa na jednoho obyvatele v Česku je za rok cca 12 tun CO2?
  • Věděli jste, že z hlediska jídla představuje největší zátěž strava bohatá na maso a mléčné výrobky?
  • Věděli jste, že výroba 1 tuny oceli vyprodukuje až 3 tuny CO2?
  • Dobrou zprávou je, že lze naši uhlíkovou stopu snížit nebo ji alespoň offsetovat. Co to znamená?

Co je offsetování uhlíkové stopy?

Pojem offsetovat pochází z anglického slovesa offset, které lze volně přeložit jako vyvážit, vyrovnat nebo vykompenzovat něco. V souvislosti s klimatickými změnami a uhlíkovou stopou jsou offsetové projekty takové projekty, které snižují nebo kompenzují množství emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry. Patří zde projekty, které podporují obnovitelnou energii (solární panely, větrníky) nebo výsadbu zeleně.

Vysazování stromů patří k činnostem, které vypouštěné skleníkové plyny do ovzduší krásně kompenzují. Stromy totiž mají schopnost pohltit CO2 (rozložit uhlík z atmosféry), který pak použijí jako svou stavební látku. Věděli jste, že jsou v tomto případě lepší mladé stromy, u kterých je tato schopnost větší než u stromů starých?