Životní prostředí

Jak dlouho se rozkládá plast?

Jak dlouho se rozkládá plast?

Plast, plastická hmota či umělá hmota je označení pro celou skupinu polymerních syntetických materiálů. Pro snazší představu se jedná o látku složenou z velkého množství molekul, které se stále opakují, a je vyrobena přičiněním člověka. Jak již sám název...

Značky tříděného odpadu

Značky tříděného odpadu

Nakládání s odpady je důležitou součástí životního cyklu produktů a pomáhá správnému využití látek a materiálů, které je možné znovu vrátit do výrobního procesu. Opatřování obalů i samotných produktů značkami a symboly tříděného odpadu má několik zásadních...