Nakládání s odpady je důležitou součástí životního cyklu produktů a pomáhá správnému využití látek a materiálů, které je možné znovu vrátit do výrobního procesu. Opatřování obalů i samotných produktů značkami a symboly tříděného odpadu má několik zásadních...