Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

OndraTřídění odpaduŽivotní prostředí

Třídění odpadu levou zadní

Třídění odpadu levou zadní

Svým způsobem života každý obyvatel České republiky vyprodukuje průměrně 3,5 tuny veškerého odpadu ročně. Asi si dokážete představit, jak obrovský dopad by takové množství odpadu mělo na životní prostředí, pokud by všechno skončilo pouze na skládkách. Dobrou zprávou ovšem je, že je v silách každého z nás omezit množství odpadků putujících přímo do spalovny či na skládku. Stačí se poučit, jak správně třídit odpad.

Třídění odpadu není věda

Tříděním odpadu oddělujeme odpad ještě využitelný od toho, který již zcela dosloužil (směsného odpadu). Jako tříděný odpad označujeme právě ten, kterému během procesu recyklace lze vdechnout druhý život. Kritériem pro následné dělení tříděného odpadu je materiál, z něhož je daný odpadek vyroben. Pro každý z těchto materiálů je určen jinak barevný sběrný kontejner či oddělení ve sběrném dvoře.

V každém sběrném hnízdě najdete kontejnery alespoň na tři základní tříděné materiály:

  • Papír
  • Plast
  • Sklo

Méně běžné jsou pak již kontejnery na:

  • Kov
  • Nápojové kartóny
  • Nebezpečný odpad
  • Bioodpad

Třídění obalů

Na základně rozhodnutí Evropské komise musí být všechny obaly označeny recyklačním číslem. Každému možnému materiálu, z něhož může být obal vyroben, je přisouzeno jiné číslo. Díky recyklačnímu číslu proto můžete snadno zjistit, z jakého materiálu je daný obal vyroben, a podle toho s ním dále naložit.

Kontejnery na tříděný odpad

Papír

Pro papír je vyhrazen modrý sběrný kontejner. Sem můžete vyhodit nepotřebné letáky, kancelářský papír, krabice, lepenku či třeba karton. Z obalů lze jako papír vytřídit ty, které jsou označené recyklačním číslem 20, 21 či 22.  Nenajdete-li pro ně jiné využití, můžete do modré popelnice vhodit i noviny, časopisy, sešity nebo knihy. Pokud nechcete nevíte, kam se starými knihami a nechcete je vyhazovat, tak jsme pro toto téma napsali speciální článek. Podívejte se na něj.

Do tříděného papírového odpadu nepatří mastný, mokrý či jinak znečištěný papír. Do modrého kontejneru nevyhazujte ani voskovaný a uhlový papír.

Plast

Asi nejrozšířenějším zástupcem tříděného odpadu je plast. Tomu je věnována žlutá popelnice. Kelímky, sáčky, PET lahve, polystyrén, fólie – to vše můžete vytřídit jako plast. Do žluté popelnice zároveň patří i všechny obaly označené recyklačním číslem 1, 2, 4, 5, 6. V některých obcích je možné do sběrné nádoby na plast vhazovat rovněž nápojové kartony. V takovém případě bude ovšem nádoba řádně označena.

Před vyhozením plastového obalu důkladně zkontrolujte, že je čistý. Kelímky od potravin pečlivě vymyjte. PET lahve sešlápněte, aby nezabíraly příliš místa.

Pokud vás zajímá, jak dlouho se plast rozkládá, tak si určitě přečtěte tento článek.

Sklo

Skleněné střepy, skleněné nádoby, skleněné lahve – to vše patří do zeleného kontejneru. Skleněný tříděný odpad je označen recyklačním číslem 70-72. Do zelené nádoby ovšem nevyhazujte zrcadla, skleněné nádoby od léčiv, drátěné sklo či autosklo.

Čím dál častěji se sklo dále třídí na čiré a barevné. V takovém případě je většinou polovina kontejneru pro čiré sklo bílá a druhá pro sklo barevné je zelená. Pokud je v místě pouze jeden zelený kontejner, pak je na sklo obojího druhu bez rozdílu barvy. Tabulové sklo, a to i to čiré, patří kvůli svému složení vždy do kontejneru na barevné sklo.

I skleněné nádoby před vyhozením pečlivě vymyjte.

Kov

Šedý kontejner je věnován kovům. Patří do něj obaly označené recyklačním číslem 40 a 41. Plechovky, konzervy, drobné kovové předměty – to vše můžete zrecyklovat, vhodíte-li to do šedé popelnice.

Mějte na paměti, že tlakové nádobky od kosmetiky do šedé nádoby na kov nepatří. Mohly by totiž obsahovat zbytky nebezpečných látek či plastové komponenty.

Nápojové kartóny

Oranžová značí kontejner pro nápojové kartony. Tetrapakové obaly od mléka či jiných nápojů s označením 81 či 84 patří do oranžového kontejneru. Převážně obaly od mléčných výrobků před vyhozením důkladně vymyjte. Pokud byste tak neučinili, obaly by mohly začít plesnivět, čímž by byl zkomplikovaný proces recyklace.

Nebezpečný odpad

Materiál, který by mohl být negativní vliv na životní prostředí se označuje jako nebezpečný odpad. Jeho zástupci jsou například syntetické barvy a ředidla, oleje a tuky, baterie všeho druhu, obrazovky, tiskařské barvy, tonery, lepidla a další podobný odpad. Nebezpečný odpad se třídí do červených popelnic.

Bioodpad

Bioodpad je tvořen materiálem schopným aerobního či anaerobního rozkladu. Obvykle se tedy jedná o zbytky z kuchyně a odpad ze zahrady. Do hnědých kontejnerů věnovaných právě bioodpadu patří slupky, zbytky ovoce a zeleniny, čajové a kávové sedliny, posekaná tráva, shrabané listí či například větve.

Maso, kosti a nerozložitelný materiál do hnědé sběrné nádoby nevyhazujte.

Sběrný dvůr

Potřebujete-li se zbavit odpadu, který je objemný tak, že by se nevešel do kontejneru na tříděný odpad, složený z několika materiálů či zařazený ve výčtu věcí, jež nepatří do sběrných nádob, odvezte ho do sběrného dvora. I zde se odevzdaný materiál často recykluje či alespoň šetrně likviduje. Pokud navíc zvolíte sběrný dvůr v místě vašeho bydliště, zbavíte se odpadu zcela zdarma.

Mezi nejčastější artikly odvážené do sběrného dvora patří proleželé staré matrace, CD disky, suť ze stavby, stará bílá elektronika apod.

V některých obcích sběrné dvory umožňují odevzdání i běžných tříděných materiálů místo do kontejnerů.