Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

DomácnostKompostováníOndra

Co je komunitní zahrada, k čemu slouží a jak ji založit?

Co je komunitní zahrada, k čemu slouží a jak ji založit?

Těm lidem, kteří mají svou vlastní zahrádku, komunitní zahrady nic moc říkat nebudou. Ale pro lidi bydlící v bytech a bytových jednotkách může komunitní zahrada představovat způsob, jak efektivně trávit volný čas, něco si vypěstovat, přispět k rozvoji městské zeleně i k rozvoji biodiverzity a v neposlední řadě poznat nové lidi z okolí. Jak komunitní zahrada funguje a jak ji založit?

Co je komunitní zahrada a k čemu slouží?

Na úvod je potřeba říct, že komunitní zahrady jsou ve světe mnohem více rozšířenější a mají tam i delší historii. Komunitní zahrady tam dokonce vznikají i na střechách domů. I k nám se naštěstí trend komunitních zahrad dostal. Komunitní zahrady v ČR najdete převážně ve městech. Jedná se o zahrady, které jsou spravovány určitou skupinou lidí. Tyto zahrady mají přitom různou podobu – od rozsáhlých užitkových zahrad, po menší plochy s pár záhonky. Komunitní zahrada může mít dokonce podobu jen pár vyvýšených záhonů nebo naopak může svou úrodou zásobovat nejen lidi z komunity, nýbrž i další lidi v okolí.

Komunitní zahrady plní hned několik účelů. V první řadě jsou místem pro setkávání určité skupiny lidí s podobnými zájmy. Spíše než o partu kamarádů jde o lidi ze sousedství. Komunitní zahrady se zakládají s jasným cílem a nabízejí:

 • smysluplné trávení volného času hezky venku na čerstvém vzduchu,
 • efektivní využití dosud nevyužitého prostoru,
 • možnost pěstování nejen květin a okrasných keřů a stromů, nýbrž také ovoce a zeleniny,
 • způsob, jak poznat další lidi ve vašem blízkém okolí,
 • místo nejen pro práci, ale i pro grilování a nejrůznější akce,
 • zpracování bioodpadu,
 • možnost být součástí nějakého projektu.

Jak být součástí nějaké komunitní zahrady?

Myšlenka komunitní zahrady vám není cizí? V tom případě máte dvě možnosti, jak být její součástí. Úplně nejjednodušší možnost je poohlédnout se ve vašem okolí po nějaké již fungující komunitní zahradě a stát se jejím členem. Koukněte na www.mapko.cz, jestli se ve vašem okolí nějaká komunitní zahrada už nenachází. Vše je na domluvě se správcem této zahrady. Vzhledem k tomu, že smyslem komunitních zahrad je sbližovat a shromažďovat lidi z okolí, odmítnuti jistě nebudete.

Může se stát, že ve vašem blízkém okolí žádná existující komunitní zahrada nebude. Je důležité, abyste to na komunitní zahradu měli opravdu kousek, protože jinak vás brzy přejde chuť na ni daleko a nákladně dojíždět. V tom případě vám nezbývá, než sehnat podobně smýšlející partu lidí z vašeho okolí a založit svou vlastní novou komunitní zahradu.

Jak založit komunitní zahradu?

Pro založení komunitní zahrady vám postačí podniknout tyto kroky.

 • Potřebujete sehnat prostor, na kterém komunitní zahrada vznikne.
 • Aby mohlo jít o komunitní zahradu, potřebujete lidi, kteří budou vaše nadšení sdílet.

Podle toho, o jaký pozemek půjde a jací lidé se k vám připojí, pak budete řešit další věci, jako jsou:

 • počáteční investice do komunitní zahrady,
 • zřízení bankovního účtu pro financování chodu komunitní zahrady,
 • rozdělení funkcí a rolí,
 • obdělání pozemku a další práce, které pozemek uvedou do stavu vhodného pro pěstování,
 • spolupráce mezi členy,
 • shánění dotací (v některých případech lze využít dotace na komunitní zahrady),
 • pořádání akcí, které přitáhnou zájem okolí a města,
 • spolupráce komunity.

Komunitní zahrada je opravdovou zkouškou spolupráce mezi lidmi. Už to, jak bude komunitní zahrada vypadat, na tom se musí skupina lidí domluvit. Bude to užitková zahrada, nebo okrasná? Bude mít na zahradě každý svůj záhonek, nebo dojde k rozdělení rolí a pěstovat se bude společně? Vše ohledně péče o komunitní zahradu závisí na domluvě komunity. 

Kde hledat vhodný prostor pro komunitní zahradu?

Vůbec nejtěžším krokem může být krok nejzásadnější, a to sehnání vhodného prostoru. Už při hledání je vhodné řešit zdroj dešťové vody na zahradě. Vy sami, nejlépe už s komunitou lidí, můžete po pozemku pátrat. S vytipováním pozemku/prostoru pro komunitní zahradu vám může pomoct samo město, v jehož zájmu komunitní zahrada bude. Co si budeme povídat, městská zeleň je žádaná a komunitní zahrada je místem plným života. Vydařená komunitní zahrada by mohla být reklamou pro město i místem pro nejrůznější akce a setkávání lidí (vzhledem k velikosti prostoru). Komunitní zahrada také:

 • podporuje aktivní občanství,
 • její členové mohou pečovat o jinak nevyužité pozemky,
 • přinese více zeleně do veřejného prostoru,
 • podporuje rozvoj biodiverzity,
 • umožňuje lokální kompostování,
 • je symbolem udržitelnosti a soběstačnosti.

Řešením mohou být už nabízené zahrady k pronájmu nebo dočasné komunitní zahrady – tak zvané brownfieldy. Brownfield je pozemek, na kterém se v budoucnu plánuje bytová výstavba či další projekty. V aktuální době ale tyto pozemky využívané nejsou a tak zvaně „spí”. Není tedy důvod, proč by na takovém místě nemohla vzniknout komunitní zahrada. Dobrým příkladem je komunitní zahrada Cukrkandl, která vznikla v roce 2018 na osmi hektarech podél Vltavy v Modřanech.

Komunitní kompostování mohou využít i ti, co zahradu nevyužívají

Funkce komunitní zahrady jsou různé, mezi ty nejoblíbenější hned vedle pěstování patří komunitní kompostování. Bioodpad z vaší domácnosti tady můžete přinést i v případě, že jinak komunitní zahradu nevyužíváte. Výhodné to bude pro obě strany. Vy se zbavíte odpadu, komunitní zahrada jej zužitkuje. Komunitní kompostéry využijí všichni ti, co nemají zahradu a nepouštějí se do kompostování na balkóně. To však ještě neznamená, že musí bioodpad házet do běžné popelnice. Tam nejenže zabere místo, nýbrž zůstane nevyužitý.

Co pěstovat na komunitní zabhradě?

Na tom, co budete na komunitní zahradě pěstovat, se musíte domluvit se všemi členy komunity. Komunitní zahrada může přinášet ovoce a zeleninu, z části však může být i okrasná. Opravdu zde záleží na možnostech a představách všech členů komunity. 

Jak nejlépe najít vhodné pozemky?

S vytipováním vhodných pozemků vám může pomoci město, v jehož zájmu by vybudování komunitní zahrady mohlo být. Při hledání můžete zohlednit i na první pohled nevýhodná místa a tak zvané brownfieldy.

Mohlo by vás dále zajímat: