Umíme poradit

Návody pro každý den | Umíme poradit

OndraŽivotní prostředí

Víte vše o organizaci Hnutí Duha?

Víte vše o organizaci Hnutí Duha?

Hnutí DUHA je velká environmentální organizace, která byla založena v roce 1989. Organizace se zaměřuje na ochranu životního prostředí, a to v komplexním měřítku. Řeší nejen následky ekologických problémů, nýbrž i jejich příčiny. Toto hnutí jde vidět i slyšet. Spolupráci navazuje s politiky, úřady, firmami i jednotlivci, aby ochránilo přírodu a zajistilo zdravé prostředí pro život. Aktuálně je v běhu hned několik projektů tohoto hnutí, kromě nich se může organizace pochlubit řadou úspěchů.

Co všechno hnutí DUHA dělá?

Hnutí DUHA a jeho lidé (organizace má několik desítek kmenových zaměstnanců, zbytek tvoří dobrovolníci a partneři) dělají vše proto, aby planeta Země byla zdravější a vůbec aby se zachovala i pro příští generace. Hnutí DUHA má široké pole působnosti. Aby se ledy hnuly a vše klapalo tak, jak má, musí být hnutí DUHA aktivní na politickém poli, v médiích, na úřadech, hnutí dále spolupracuje s firmami i jednotlivci. Prosazuje zákony, které přírodě pomohou a snaží se shodit  ty, které na ni mají neblahý vliv. Hnutí DUHA je zkrátka vidět a slyšet.

 • Věděli jste, že už v roce 1993 hnutí DUHA prosadilo zákon zakazující škodlivé freony?
 • Že v roce 2000 byla podle návrhu hnutí DUHA zakázána těžba zlata jedovatým kyanidem?
 • Postřehli jste, že v roce 2004 hnutí přimělo stát, aby zakázal dovoz odpadků z ciziny určených ke spálení?
 • Znáte pravidla zdravého hospodaření v lesích, která hnutí DUHA vytvořilo v roce 2006?

V jakých oblastech hnutí DUHA působí?

Hnutí DUHA má široký rozptyl. Řeší aktuální témata, kterými jsou:

ENERGETIKA

 • Hnutí DUHA se mimo jiné  zaměřuje na chytrou ekonomiku, která díky chytrým inovacím vyrobí více při menší spotřebě energie.
 • Podporuje čisté domácí obnovitelné zdroje a energetickou soběstačnost obcí a rodin.
 • Snaží se o ozdravení regionů, ve kterých se těží uhlí.

PŘÍRODA A LESY

 • Hnutí DUHA se v této oblasti zaměřuje na ochranu přírodních parků.
 • Snaží se o chytrou lesní politiku a sázení stromů tak, aby i v budoucnu byl les přínosem pro životní prostředí.

OVZDUŠÍ

 • Hnutí DUHA například prosazuje co nejrychlejší odchod domácností od uhlí a zároveň pomáhá domácnostem, aby tento přechod zvládly (kotlíkové dotace).
 • Tlačí na snížení emisí u uhelných elektráren, které vyrábějí elektřinu na vývoz.

ODPADY

 • Hnutí se například zasadilo o zvýšení třídění odpadů.
 • Snaží se o snížení skládkování odpadu i zamezení jeho spalování.

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Organizace DUHA se zaměřuje na podporu místního jídla.
 • Podrobně řeší a zabývá se tématem využívání herbicidů v zemědělství.

Klíčové projekty – tak zvané výzvy

Česká divočina

Je to projekt na ochranu přírody, který vznikl ve spolupráci s několika organizacemi. Cílem této výzvy je zapojit veřejnost do ochrany přírody, její rozmanité biodiverzity a přirozených ekosystémů. V rámci projektu Česká divočina má široká veřejnost možnost zažít divočinu na vlastní kůži. Může se zapojit do čištění lesů a potoků, může pomoct s monitoringem ohrožených šelem nebo se zúčastnit odborných vzdělávacích programů. Každý, kdo má zájem, se může v rámci tohoto projektu stát patronem nějakého ohroženého druhu.

Zachraňme lesy

Projekt Zachraňme lesy je výzvou hnutí DUHA, je to petice, pod kterou svůj podpis můžete připojit také vy. Přispět můžete i finančně. Výzva Zachraňme lesy:

 • usiluje o  změnu zákonů, vyhlášek, dotací a fungování státního podniku Lesy ČR,
 • v programu má vypracovaných sedm bodů pro zdravé lesy,
 • cílem je zajistit lesům pestrost a bohatost.

Tohle žeru

Tohle žeru je název další výzvy/projektu hnutí DUHA, jehož cílem je podpořit šetrné zemědělství, úrodnou půdu a zdravou krajinu a tím vyprodukovat zdravé a chutné jídlo. K výzvě můžete opět přidat svůj podpis nebo ji finančně podpořit.

Jde zde například o:

 • vytvoření udržitelného a ekologicky šetrného zemědělství,
 • snížení spotřeby syntetických pesticidů,
 • o zvyšování organické hmoty v půdě,
 • o ochranu vodních toků.

Umění žít

Dalším komplexním projektem hnutí je projekt Umění žít, který je jakýmsi návodem na lepší život pro všechny, a to ve všech oblastech života. I tady je hlavním hnacím motorem ochrana životního prostředí. Hnutí však apeluje na to, že moc změny má v rukou každý z nás a to i při každodenních činnostech. Šetřit přírodu můžete během nakupování, při výběru potravin, během péče o děti. Ochranu životního prostředí můžete mít na paměti ve svém volném čase, v práci, během starostí o finance, při nakládání s odpady… a právě na tyto sekce se projekt Umění žít člení. V každé z nich nabízí zájemcům spoustu rad, jak se naučit žít bez zbytečné zátěže životního prostředí. 

Mohlo by Vás dále zajímat: